• ЕДНА КАРТИЧКА, МНОГУ ПРИДОБИВКИ
    Visa Gold од Стопанка банка.

НАЈДОБРИ ПОПУСТИ И ПОВОЛНОСТИ