• ЕДНА КАРТИЧКА, МНОГУ ПРИДОБИВКИ
    Visa Gold од Стопанка банка.

Колку повеќе пазарите со Вашата VISA Gold кредитна картичка – толку повеќе Cash Back!

 

Затоа што заслужувате повеќе, добивате повеќе! Со секоја трансакција во трговија направена со VISA Gold кредитната картичка од Стопанска банка, направена се до крајот на 2018 година, добивате 1% Cash Back. Како дел од оваа програма се сите трансакцијии кои се направени на продажни места во државата и во странство, како и сите трансакции направени на домашни и странски интернет страници, и истите добиваат 1% Cash Back веќе следниот месец.

Единствен предуслов за добивање на CASH BACK е секој месец прометот во трговија да изнесува најмалку 10.000 МКД, односно минимален CASH BACK од 100 МКД.

Максимален CASH BACK во текот на еден месец изнесува 4.999 МКД. Колку повеќе трансакции – толку поголем CASH BACK.

Готовинските трансакции, оние на банкомати и во филијали, не се дел од пресметката на месечниот CASH BACK.